Algemene voorwaarden The Bric Revolution

Gebruiksvoorwaarden van The Bric Revolution

Tbric biedt een gepersonaliseerde abonnementsvorm die leden toegang biedt tot constructie bouwspeelgoed die via aangesloten deelnemers ( retailers ) kunnen worden geleend.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over ‘de Tbric- service’, ‘onze service’ of ‘de service’, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door Tbric wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van Trbic content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.

 1. Lidmaatschap1. Je Tbric-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Tbric-dienst, moet je beschikken over internettoegang en een Tbric-compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

  1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je Tbric-lidmaatschap kun je vinden op onze website door onder je profielnaam op de link ‘Account’ te klikken.

1.3. Legitimatieplicht bij het ophalen van het constructie speelgoed/bouwset.

Bij het afhalen van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

 1. Gratis proefperioden

  1. Je Tbric-lidmaatschap kan met een gratis proefperiode beginnen. De duur van de gratis proefperiode van je lidmaatschap wordt aangegeven tijdens de registratie en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven om de dienst uit te proberen.2.2. Tbric bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Tbric-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor de gratis proefperiode. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Tbric-lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.

  2.3. We schrijven de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus aan het einde van de gratis proefperiode af via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de gratis proefperiode opzegt. Als je de prijs van het lidmaatschap en de einddatum van je gratis proefperiode wilt bekijken, ga je naar onze website en klik je op de pagina ‘Account’ op de link ‘Factureringsgegevens’.

 1. Facturering en opzegging

  1. Factureringscyclus.Het lidmaatschap voor de Tbric-dienst wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke factureringsdatum die is aangegeven op je ‘Account’-pagina. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar onze website en klik op de pagina ‘Account’ op de link ‘Factureringsgegevens’ als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken.3.2. Betaalmiddelen. Om de Tbric-dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

  3.3. Je Betaalmiddelen bijwerken. Op de pagina ‘Account’ kun je je Betaalmiddelen bijwerken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de Tbric-dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen.

  3.4. Opzegging. Je kunt je Tbric-lidmaatschap na 1 jaar te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Tbric dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor Tbric-content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina ‘Account’ en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina ‘Account’ op ‘Factureringsgegevens’. Als je je account bij een derde partij als Betaalmiddel gebruikt en je je Tbric-lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar je account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door je uit te schrijven voor de Tbric-dienst via deze derde partij. Je kunt de factureringsgegevens voor je Tbric-lidmaatschap ook raadplegen via je account bij de desbetreffende derde partij.

  3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

 1. Tbric-dienst

  1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van de Tbric-dienst. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.4.2. De Tbric-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je Tbric lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Tbric dienst te gebruiken en Tbirc content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

  4.3. Je mag Tbric content primair bekijken in het land waar je je account hebt geopend.

4.4. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Tbric dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Tbric dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Tbric dienst; software of andere producten of processen die via de Tbric dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Tbric dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Tbric-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

 1. Wachtwoorden en accounttoegang.

Het lid dat het Tbric-account heeft gemaakt en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang tot en controle over het Tbric account en de Tbric compatibele apparaten waarmee toegang tot onze dienst wordt verkregen. Bovendien is de Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Tbric account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de Tbric compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Tbric of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 1. EIGENDOM

De gehuurde constructie bouwsets blijven eigendom van Verhuurder, de Huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Verhuurder. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens, licenties of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de constructie bouwsets goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische beschrijvingen.

 1. Diversen1. Toepasselijk recht.Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

  6.2. Ongevraagde materialen. Tbric accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Tbric content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Tbric content of -programmering en materialen of ideeën die aan Tbric zijn verstrekt.

  6.3. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je de Tbric klantenservice op onze website bezoeken. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We zullen je dan op een andere manier helpen.

  6.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

  6.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Tbric kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

  6.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

 1. Verpakkingsmateriaal

Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Verhuurder. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal Verhuurder de kosten voor vervanging in rekening brengen bij retournering van de order en zal op de terug te ontvangen borgsom in mindering worden gebracht.

 1. Borg

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan de bouwsets, verpakking, doos of vermissing van onderdelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

De borgsom zal 2 maal het maand abonnement bedragen, van het afgesloten abonnement. Indien er meer dan 2 keer gedurende de abonnement periode dusdanige schade of diefstal is, mag de retailer ( verhuurder ) besluiten om het abonnement van de Accounthouder, nietig te verklaren en per direct te stoppen met het uitlenen, verhuren van de producten.

Bij het niet inleveren of niet compleet inleveren van de bouw of constructiedozen, zal per omgaande de nieuwwaarde van het product automatisch worden geincasseerd van de Accounteigenaar ( contractant ), ook zal de borg dan worden ingehouden.

 1. Teruggave van het constructie speelgoed

Indien bij de inlevering van het bouw of constructiespeelgoed gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van vervangingswaarde in rekening worden gebracht. Huurder verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde bouw of constructiespeelgoed en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij Verhuurder.

 1. Diefstal

Bij diefstal dient de Accounteigenaar aangifte te doen bij de politie en een kopie aan de Verhuurder te overhandigen. Tevens zal bij diefstal de borg worden ingehouden en zal op basis van de vervangingswaarde de bouw of constructiedoos automatisch geincasseerd worden van de bankrekening van de Accounteigenaar.