Juridische Informatie The Bric Revolution

Juridische informatie The Bric Revolution, hierna te noemen T-Bric

De T-Bric service ( abonnementen ), met inbegrip van alle content die op de T-Bric service wordt geleverd, wordt beschermd door wettelijks regels en verdragen op het vlak van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en bijkomende intellectuele eigendommen.

Auteursrechten

De auteursrechten op de abonnementen en uitingen en service zijn eigendom van T-Bric en blijven derhalve zo.  Als je van mening bent dat via de T-bric service inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van iemand anders, kun je ons dit laten weten via de klantenservice onder vermelding van Auteursrechtinbreuken.

Handelsmerken

T-Bric en het logo zijn handelsmerken van T-Bric.

Zonder onze toestemming mag je de T-bric-merken niet gebruiken alsof deze van jezelf zijn of op een manier waarmee sponsoring door of steun van T-bric wordt geïmpliceerd.

Een product met de T-bric naam of het T-bric logo is een weerspiegeling van T-bric. Tenzij je een van onze licentiehouders bent, mag je niets met onze naam of ons logo erop maken, verkopen of weggeven.

Kennisgevingen van derden

De software op T-bric-compatibele apparaten waarop de T-bric-service kan worden gedownload, kan software bevatten onder licenties voor gratis of opensourcesoftware (“Opensourcesoftware”) en/of commerciële software die door derden in licentie is verstrekt aan T-bric (“Commerciële software”). De gebruiksvoorwaarden van T-bric veranderen geen rechten of plichten die je mogelijk hebt onder deze licenties voor Opensourcesoftware. Meer informatie over Commerciële en Opensourcesoftware, met inbegrip van de vereiste erkenning van bijdragen, licentievoorwaarden en kennisgevingen, kun je T-Bric contacten.

T-Bric heeft geen enkele juridische band met LEGO, Sluban, Twickto of Cobi, T-Bric is op een zichzelf staand entiteit.